Znalecké posudky

Znalecké posudky realizované v roce 2018:

DatumAkcePopisTyp
2018Statické zajištění objektu,
Praha
Posouzení rozsahu provedených zabezpečovacích prací na objektu ZP
2018Vady RD,
Měnín
Posouzení závad a změn v provedení RD.
Pro Okresní soud pro Plzeň – sever
ZP
2018Doplněk ZP (příčiny havárie gabionové stěny),
Branky
Odpovědi na doplňující otázky.
Pro Obvodní soud pro Prahu 9
ZP
2018Stav nemovitosti vzhledem k účelu využití,
Nová Ves
Posouzení možnosti provozovat nasmlouvané technologie v pronajatém objektu s ohledem na technický stav nemovitost.
Pro Obvodní soud pro Prahu 5
ZP
2018Dodatek ke ZP (příčiny poškození opěrných zdí teras vinice),
Praha
Odpovědi na otázky soudu a zohlednění nových podkladů.
Pro Obvodní soud pro Prahu 6
ZP
2018Havárie gabionové stěny,
Branky
Zjištění příčiny havárie gabionové stěny na pozemku RD.
Pro Obvodní soud pro Prahu 9
ZP
2018Dodatek k ZP, nacenění,
RD Brno
Dodatek k ZP ve věci
stanovení cen vad a nedodělků
Pro Městský soud v Brně
ZP
2018Vady v provedení střechy na RD,
Chýnov
Zjištění skutkového stavu provedení střešní konstrukce a střešní krytiny na RD
Pro Obvodní soud pro Prahu 10
ZP
2018Upevnění sítě sacího otvoru v bazénu,
Liberec
Posouzení a vyhodnocení míry upevnění ochranné sítě sacího otvoru bazénu z pohledu bezpečnosti
Pro Policii ČR KŘP Liberec
ZP

Znalecké posudky realizované před rokem 2018:

DatumAkcePopisTyp
2017Dopady realizace statického zajištění na sousední objekt,
Praha
Revize dosavadních posudků ve věci statického zajištění objektu ve vztahu k sousednímu objektu ZP
2017Odstranění staveb,
Brno
Technologický postup prací při odstraňování staveb a posouzení stavu a způsobu zajištění výkopové jámy po odstranění staveb.
Pro Statutární město Brno
ZP
2017Poškození opěrných zdí,
Praha
Stanovení příčin poškození opěrných zdí tvořících terasy vinice.
Pro Obvodní soud pro Prahu 6
ZP
2017Závady konstrukcí bytu,
Vyškov
Popis a specifikace závad v provedení a řešení stavebních konstrukcí.ZP
2016Vady RD,
Unín
Posouzení provedení stavby RD a jeho závad
Pro Obvodní soud pro Prahu 4
ZP
2015Doplňkový průzkum střechy bazénu,
Brno
Doplňkový průzkum a statické posouzení nosné ocelové konstrukce střechyZP
2015Průzkum a posouzení střechy bazénu,
Brno
Průzkum a statické posouzení nosné ocelové konstrukce střechyZP
2014Poruchy objektu, BrnoStanovení příčin poruch
Pro Obvodní soud pro Prahu 1
ZP
2013Poruchy na RD v obci LedceRevizní posudek vyžádaný soudemZP
2012Avion Shopping Park OstravaPosouzení vad podlahové desky a
příček
ZP
2012Poruchy na RD, Velké PavlovicePosouzení příčiny vzniku škodyZP
2011Sportovní hala v MostěHavarijní stav střešní
konstrukce malé haly
ZP
2010Vlhkost v rohu řadového RD, BrnoPosouzení příčiny a rozsahu
stavebních škod
ZP
2010Skladovací hala Veverské KnínicePosouzení vad podlahové deskyZP
2010Řadový rodinný dům, BrnoPosouzení příčin pádu zdi a
škod uvnitř objektu
ZP
2010Rodinný dům, Mníšek pod BrdyPosouzení stavu rozestavného domuZP
2010Skladovací hala areálu JMA
Hodonín
Posouzení příčin poruch a vad
podlahy a pláště
ZP
2009Poruchy na RD, Moravský Beroun -
Čabová
Znalecký posudek vyžádaný
soudem
ZP
2009Pozemek Litovel-statika přilehlých
objektů
Posouzení vlivu průjezdu vozidel
na objekty
ZP
2009Tovární komín Škoda Auto, Mladá
Boleslav
Posouzení porušené konstrukce
komínu
ZP