Věda a výzkum

Firma je díky těsné spolupráci s Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně aktivní v oblasti výzkumu, vývoje a aplikace novým moderních materiálů a řešení. Naši zaměstnanci se jako členové řešitelských týmů podíleli či podílí na výzkumných činnostech projektů Ministerstva průmyslu a obchodu a aktivně spolupracují s týmy fakulty stavební při řešení projektů Technologické agentury ČR. Díky těmto aktivitám a neustálému rozvoji našich teoretických znalostí jsme schopni nalézt i neobvyklá řešení založená na nejnovějších poznatcích v oboru či aplikovat nejmodernější dostupné materiály a postupy.

Firma Bestex spol. s r.o. se podílela či podílí na řešení následujících výzkumných projektů (zdroj www.IsVaV.cz):

1.
FI-IM5/136 *Vláknocemntové kompozity s nekovovou výztuží RFCC
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: DAKO Brno, spol. s r.o., Období řešení projektu: 2008-2010.
2.
FR-TI1/357 Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požární odolností a odolností vůči agresivním vlivům
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Období řešení projektu: 2009-2013.
3.
FR-TI4/159 Light structures – progresivní konstrukce z moderních kompozitních materiálů
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Období řešení projektu: 2012-2015.
4.
FT-TA5/036 Management rizika, spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: BESTEX, spol. s r.o., Období řešení projektu: 2008-2010.
5.
1H-PK2/57 Trvanlivé betonové konstrukce nové generace se zvýšenou odolností vůči agresivním vlivům (Fakulta stavební).
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Období řešení projektu: 2005-2009.

Publikované články v odborných časopisech a příspěvky na konferencích na nichž se zaměstnanci firmy podíleli jako autoři či konzultanti:

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠVAŘÍČEK, L. Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 2, s. 46-50. ISSN: 1213- 0311.

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 2, s. 66-71. ISSN: 1213- 3116.

GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V. Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D. In Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 81-92. ISBN: 978-80-214-5032- 5.

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; RŮŽIČKOVÁ, J. Rizikové faktory ovlivňující spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1211- 443X.

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2012 (23), č. 3, s. 176-179. ISSN: 1211- 443X.

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2- 3, s. 99-103. ISSN: 1211- 443X.

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. Realizace staveb, 2009, roč. 4, č. 5, s. 44-47. ISSN: 1802- 0631.

ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P. Statický přepočet atypické stropní konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 143-148. ISSN: 1211- 3700.