Úvod

  Společnost byla založena 19. 6. 1991 jako statická a expertízní kancelář se širokým polem záběru. Zakladateli společnosti byli současní i bývalí zaměstnanci Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, což umožňuje těsnou spolupráci obou institucí. Společnost při řestřechašení konkrétních problémů úzce spolupracuje s odbornými ústavy Stavební fakulty VUT v Brně a také se aktivně podílí na vědecko výzkumných projektech. Díky zkušenostem v oblasti aplikaci moderních progresivních materiálů a technologií jsme schopni nalézt i netradiční řešení a to vždy s důrazem na spokojenost klienta.

V současnosti je činnost firmy zaměřena zejména do oblasti:

  • projektové činnosti v investiční výstavbě v oblasti statiky a dynamiky konstrukcí pozemních staveb;
  • diagnostiky a stavebně-technických průzkumů konstrukcí včetně komplexních statických posudků a expertíz;
  • výzkumu, vývoje a aplikace moderních metod, materiálů a postupů.

věžJsme profesionálním a spolehlivým partnerem s dlouholetou tradicí. Za samozřejmost považujeme maximální vstřícnost a otevřenost ke klientovi při hledání optimálního řešení a důraz na kvalitu zpracování dle jeho představ.pozadi