Reference

Projekty, Posudky, Průzkumy:

rok objekt akce typ
2004 Beskydské divadlo v Novém Jíčíně Statické zajištění stropů STP, SP, P, TD
2004 Výrobní objekt fy. HORS Hodonín Zesílení průvlaku lepenou výztuží STP, SP, P, R
2005 Hartmann-Rico a. s., Most, hala H 1 Statické zajištění stropu 1. NP STP, SP, P, R
2005 Hartmann-Rico a. s., Most, hala H 3 Statické zajištění stropu 1. NP STP, SP, P, R
2005 Výrobní hala Tajmac – ZPS a.s., Zlín Zesílení sloupů pro provoz jeřábu 20t SP, P, TD
2006 ZŠ Kotlářská, Brno Statické zajištění stropů nad 2. a 3. NP SP, P, R
2006 Adm. objekt Klášterec nad Orlicí Novostavba objektu P, AD
2006 Hartmann-Rico a. s., Most, hala H 2 Statické zajištění stropu 1. NP STP, SP, P, R
2006 Pasáž Jalta, Brno Statický průzkum STP, SP
2007 Zimní stadion Bronzová, Praha Zajištění spolehlivosti objektu SP, P, R
2007 Letiště Náměšť – provozní hala Statické zajištění stropu ZP, SP, P
2007 Brno VUES, Objekt XV Statický průzkum STP, SP
2008 TOPOS Tovačov, Jeřábová dráha Sanace sloupů venkovní jeřábové dráhy STP, SP, P, R
2008 Garáže – Nové Medlánky, Brno Zajištění stropu poškozeného požárem SP, P, R
2008 Zimní stadion Hradec Králové, blok E, D Oprava a modernizace areálu STP, SP, P
2009 Sportklub Žebětínský dvůr, Brno Statická část projektu pro realizaci STP, P, AD
2009 Poliklinika Janského, Praha Zajištění a stabilizace nosných konstrukcí STP, SP, P, R
2009 Sladovna Kroměříž Statické zesílení věže SP, P
2010 Red House, Moravská Ostrava Sanace stropní konstrukce nad 6. NP STP, SP, P
2010 Administrativní objekt Brno – Slatina Střešní konstrukce poškozená požárem STP, SP
2010 Sportovně rekreační areál Rudnická rokle Přestavba vily, nové welness centrum SP, P
2010 Pavilon D, areál Brněnského výstaviště Stavebně technický průzkum, modernizace STP, SP, P
2011 Pavilon D, areál Brněnského výstaviště Projekt Moravian Science Centre Brno SP, P, AD
2011 Pavilon D, areál Brněnského výstaviště Podrobný průzkum a přepočet střechy STP, SP
2011 RETEX Ivančice Sanace stávajících betonových konstrukcí STP, SP, P
2011 Rodinný dům Jedovnice Novostavba objektu P
2011 Střešní konstrukce sportovní haly v Mostě Průzkum a statické posouzení STP, SP
2011 Jeřábová dráha, TOPOS Tovačov Průzkum, přepočet – zvýšení zatížitelnosti STP, SP
2012 Zimní stadion Bronzová – Praha Dostavba školního zimního stadionu P
2012 Výrobní hala, Valašské Meziříčí Průzkum podlahy, vyhodnocení poruch STP, SP
2012 Dostavba teor. ústavů LF UP v Olomouci Rekonstrukce auly P, AD
2013 Holandská čtvrť, Olomouc Novostavba bytového domu P, AD
2013 Hrad Špilberk, Brno Oprava hradebních plent a mostu STP, SP, P
2013 Moravian Science Centre Brno Kontrola stavu a přepočet střechy pavilonu STP, SP, P
2014 Barum Otrokovice Posouzení dynamické odezvy montážní haly DP
2014 Moravian Science Centre Brno Monitorovací systém střešní konstrukce SP, P

 

Znalecké posudky:

2008 Tovární komín Škoda Auto, Mladá Boleslav Posouzení porušené konstrukce komínu ZP
2009 Poruchy na RD, Moravský Beroun – Čabová Znalecký posudek vyžádaný soudem ZP
2009 Pozemek Litovel-statika přilehlých objektů Posouzení vlivu průjezdu vozidel na objekty ZP
2010 Vlhkost v rohu řadového RD, Brno Posouzení příčiny a rozsahu stavebních škod ZP
2010 Skladovací hala Veverské Knínice Posouzení vad podlahové desky ZP
2010 Řadový rodinný dům, Brno Posouzení příčin pádu zdi a škod uvnitř objektu ZP
2010 Rodinný dům, Mníšek pod Brdy Posouzení stavu rozestavného domu ZP
2010 Skladovací hala areálu JMA Hodonín Posouzení příčin poruch a vad podlahy a pláště ZP
2011 Sportovní hala v Mostě Havarijní stav střešní konstrukce malé haly ZP
2012 Avion Shopping Park Ostrava Posouzení vad podlahové desky a příček ZP
2012 Poruchy na RD, Velké Pavlovice Posouzení příčiny vzniku škody ZP
2013 Poruchy na RD v obci Ledce Revizní posudek vyžádaný soudem ZP
2014 Poruchy na RD v Brně Znalecký posudek vyžádaný soudem ZP

 

STP…stavebně technický průzkum

SP…statický posudek/DP…dynamický posudek

P…projekt (statická část projektu)

R…realizace stavby

TD…technický dozor na stavbě

AD…autorský dozor na stavbě

ZP…znalecký posudek